Bize Ulaşın 0232 462 63 63 / 0507 335 55 87

Psikoteknik Belgesi

psikoteknik belgesi

YÜKSELİŞ PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Sürücü adayları için PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME nedir?

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el-ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği bir sistemdir. Bu değerlendirmeyi başarıyla geçen sürücüler, psikoteknik belgesi almaya hak kazanır.

Kimler Psikoteknik Belgesi almalıdır?

Psikoteknik belgesi alması zorunlu olan kişiler ve bunu düzenleyen kanunlar şu şekildedir :

  • 2918 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 60’ye göre; Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için; bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları gereklidir.
  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtildiği üzere; 1 yıl içinde 2 defa 100 Ceza puanını doldurma (madde 118), 5 yıl içinde 3 defa alkollü araç kullanırken yakalanma (madde 48), 1 yıl içinde 5 defa hız ihlali yapma (madde 51) durumlarında sürücülerin ehliyetleri ellerinden alınır ve yasaca tanımlanan süre sonunda psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Yetkili psikoteknik değerlendirme merkezimizde, uzman psikoloğumuz eşliğinde 50 dakika süren testlere tabi tutularak; testler sonucunda psikiyatri muayenesinden uygun sonuç alındığı takdirde, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından imzalanmış, damga basılmış 1 adet psikolog ve 1 adet psikiyatri raporu, psikoteknik değerlendirme kartı ve fatura, sürücü adayına bir hafta süre dahilinde teslim edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Nüfus cüzdanı ve kimlik fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

Yükseliş Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

 

Rafet Paşa Mahallesi, 5380 Sokak, No:4A Bornova/İZMİR

Telefon No: 0232 462 63 63

GSM No: 0507 335 55 87

E-Posta: yukselispsikoteknik@outlook.com